04:49

Hotelarstwo

Technik hotelarstwa

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
  • przygotowywania i podawania śniadań.
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji
  • rezerwacji usług hotelarskich.
  • obsługi gości w recepcji.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • komunikatywność
 • spostrzegawczość
 • cierpliwość
 • życzliwość i otwartość
 • subtelność
 • dokładność
 • odporność emocjonalna
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • asertywność
 • podzielność uwagi
 • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami
 • zainteresowania menedżerskie
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo
 • w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
 • również w recepcji lub biurze managera obiektu hotelarskiego
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt)
 • w zmiennych warunkach, w pomieszczeniu zamkniętym, czasem na zewnątrz

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w hotelach, pensjonatach i motelach
 • w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych
 • w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA
 • w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach
 • w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej
 • na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3-letnia
Kwalifikacje:
 • HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
  • wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości.
  • wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
  • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości.
  • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
  • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.