10:07

Systemy energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  • uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wycena robót.
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  • monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
  • ocena oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
 • samokontrola
 • ciekawość i dociekliwość
 • dokładność
 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • dokładność i odpowiedzialność za własne działania
 • zdolność koncentracji uwagi
 • komunikatywność
 • gotowość do współdziałania w zespole
 • planowanie pracy własnej i zespołowej
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie w zespole z nadzorem i asekuracją, rzadko samodzielnie
 • współpracując w grupie
 • we wnętrzach obiektów budowlanych lub na zewnątrz budynków, na powierzchni terenu i na wysokości (dach, ściana budynku/hali przemysłowej)
 • w różnych warunkach atmosferycznych
 • 8 godzin, często w trybie zmianowym
 • w gotowości na wypadek awarii i nagłych napraw instalacji – pogotowie techniczne
 • wykonując działania wymagające rozwiązywania problemów technicznych
 • po uzyskaniu świadectwa kwalifikacyjnego „E” uprawniającego do zajmowania się instalacjami i sieciami energetycznymi o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, montażu

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w firmach projektowych i instalacyjnych tego typu instalacji i urządzeń
 • w firmach zajmujących się produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych itp.
 • w firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej
 • w serwisie urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel producenta
 • w firmach doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii
 • w biurach konstrukcyjnych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie