03:23

Niestacjonarne studia z rolnictwa - 3,5 letnie

Informacja dla kandydatów na 3,5 letnie niestacjonarne studia studia z rolnictwa

Zapisy on-line trwają do końca października. Początek zajęć planowany jest w połowie października. Rejestrację można dokonać na stronie:

Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie:

Kierunki studiów - Rolnictwo - I stopnia

Zajęcia na studiach inżynierskich będą na pierwszym roku odbywały się w większości w systemie on-line co dwa tygodnie. Natomiast ćwiczenia w siedzibie szkoły w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno- chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym.

Proponowane specjalności:

• Agrobiznes,

• Ochrona środowiska obszarów wiejskich,

• Doradztwo rolne.