35:13

Mechanizacjia Rolnictwa i Agrotronika

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
  • użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie.
  • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • sprawność układu mięśniowego
 • odporność na stres
 • rozumowanie logiczne
 • wysoka sprawność manualna
 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • zdolność podejmowania decyzji
 • zarządzanie małymi zespołami
 • planowanie pracy własnej i zespołowej
 • podzielność uwagi
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • korzystając z uprawnień do obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych
 • korzystając z uprawnień do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
 • kierując i nadzorując pracę zespołu pracowników
 • w dużym hałasie spowodowanym pracą maszyn
 • w zmiennych warunkach środowiska
 • stosując w praktyce wiedzę z zakresu sprzętu rolniczego, wykorzystywanego do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • w stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • w zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami
 • w biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
 • w zakładach remontowych

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej.
  • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
  • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
  • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • zręczność rąk i palców
 • spostrzegawczość
 • uzdolnienia techniczne
 • komunikatywność (kontakt z klientami i kontrahentami)
 • wytrwałość
 • dokładność
 • zdolność koncentracji
 • podzielność uwagi
 • zdolność do pracy w szybkim tempie
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • wykonując zadania transportowe samochodami dostawczymi o masie do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej)
 • jeżdżąc z przyczepą lekką (do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej)
 • stosując w praktyce wiedzę z zakresu sprzętu rolniczego wykorzystywanego do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej
 • eksploatując, obsługując i naprawiając pojazdy i maszyny rolnicze
 • wykonując prace polowe

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej
 • w serwisach sprzętu rolniczego

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Szkoła Branżowa II Stopnia 2-letnia
Kwalifikacje:
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
  • użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie.
  • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • sprawność układu mięśniowego
 • odporność na stres
 • rozumowanie logiczne
 • wysoka sprawność manualna
 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • zdolność podejmowania decyzji
 • zarządzanie małymi zespołami
 • planowanie pracy własnej i zespołowej
 • podzielność uwagi
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • korzystając z uprawnień do obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych
 • korzystając z uprawnień do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
 • kierując i nadzorując pracę zespołu pracowników
 • w dużym hałasie spowodowanym pracą maszyn
 • w zmiennych warunkach środowiska
 • stosując w praktyce wiedzę z zakresu sprzętu rolniczego, wykorzystywanego do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • w stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • w zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami
 • w biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
 • w zakładach remontowych