19:42

Historia Szkoły

Szkoła powstała w 1971 roku. Początkowo były to tylko dwie klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a już dwa lata później powołano 3 –letnie Technikum Hodowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Przełomowym momentem dla rozwoju szkoły był rok 1978 – wtedy to uruchomiono pięcioletnie Technikum Hodowlane, trzyletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących, oraz oddano do użytku autodrom szkolny. Od początku istnienia szkoły funkcjonował internat szkolny dla uczniów z odległych miejscowości. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do utworzenia Zespołu Szkół Rolniczych.

W 1985 roku szkoła ukierunkowała się na kształcenie mechanizatorów rolnictwa, uruchomiono też Wieczorowe Technikum Rolnicze. Już nie hodowcy, ale mechanizatorzy opuszczali szkołę. Rozpoczęto także budowę hal na warsztaty szkolne. Pierwsze obiekty oddano do użytku w 1990 roku.

Po długich dyskusjach i konkursach w 1986 roku szkole nadano imię wybitnego działacza ludowego, polityka okresu międzywojennego, zamordowanego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej, Macieja Rataja. Ze zbiórki rodziców, nauczycieli i uczniów ufundowano sztandar szkolny.

W 1992 roku utworzono Liceum Zawodowe dla dziewcząt. Życie szkolne było coraz ciekawsze i urozmaicone, szkoła była modernizowana i wyposażana w nowoczesny sprzęt. W 1997 roku powołano do życia Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwoliło organizować kursy i szkolenia dla okolicznych mieszkańców oraz dla młodzieży innych szkół.

Ze względu na zmiany na rynku pracy i potrzeby środowiska od 1 września 1997 roku uruchomiono Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego o specjalności hotelarstwo i turystyka, a w 2003 roku powstało Technikum Hotelarskie. Dla tych kierunków powstały nowe pracownie. W tym samym roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o kierunkach: kucharz, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W 2006 roku szkoła uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w kształconych zawodach.

W 2016 roku utworzono Technikum Mechatroniczne, a rok później do klas zawodowych (a właściwie, zgodnie z nowym nazewnictwem, branżowych) dołączyli mechanicy samochodowi. Warsztaty szkolne przeszły kolejną transformację, tworząc stanowiska do nauki nowych zawodów.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem w historii szkoły była zmiana jej nazwy i od 01.09.2022r. szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie. Zmiana nazwy szkoły spowodowana była dostosowaniem do prężnie rozwijających się kierunków technicznych. W tym czasie uruchomione zostało Technikum Pojazdów Samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej oraz Branżowa Szkoła II Stopnia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Rok 2023 to dalszy rozwój szkoły. Uruchomione zostały kolejne kierunki kształcenia na poziomie technikum w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Powstały dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie szkolne umożliwiające kształcenie na wysokim poziomie. Utworzony został też kierunek na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia o profilu budowlanym w specjalnościach: murarz – tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szkoła cały czas się rozwija, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia zawodowego. Pracuje nad tym kadra pod przewodnictwem kolejnych dyrektorów:

  • mgr Alfons Warszyński
  • mgr inż. Kazimierz Cybulski
  • dr inż. Tadeusz Bąkowski
  • mgr Ewa Adamczak
  • mgr inż. Marek Urbanek
  • mgr Robert Aszyk