Internat

Na terenie szkoły zlokalizowany jest internat z 26 miejscami noclegowymi.

Wszystkie pokoje są dwuosobowe. W każdym z nich jest węzeł sanitarny z prysznicem. Pokoje dostosowane są do potrzeb młodzieży i umożliwiają wypoczynek oraz przygotowanie do zajęć lekcyjnych. W każdym pokoju jest dostęp do Internetu.

O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:

- mieszkający w miejscowości, z której dojazd do szkoły jest niemożliwy lub utrudniony,

- mający trudne warunki mieszkaniowe.

Podanie o przyjęcie do internatu można pobrać tutaj:

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie

ul. Macieja Rataja 12

83 - 031 Łęgowo

w terminie do 18.08.2023r.

PLAN DNIA

6.30 Pobudka

6.30-7.00 Toaleta poranna, sprzątanie pokoi

7.00-7.20 Śniadanie

7.20 Wyjście do szkoły

14.15-15.00 Obiad

15.00-17.00 Czas wolny niezorganizowany

17.00-19.00 Nauka własna

19.00-19.30 Kolacja

19.30-21.30 Czas wolny zorganizowany

21.30-22.00 Toaleta wieczorna, sprzątanie

22.00-6.30 Cisza nocna

 2024.04.23

Dzień Otwarty w ZST - godz. 09 - 14.

 2024.04.26

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych - godz. 12:00

 2024.05.25

II Powiatowy Piknik Przedsiębiorców.