Wykaz podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników kształcenia ogólnego w technikum (T 5-letnie)

 Klasa 1 Technikum [270.5 KiB]
 Klasa 2 Technikum [201.1 KiB]
 Klasa 3 Technikum [199.7 KiB]
 Klasa 4 Technikum [378.3 KiB]
 Klasa 5 Technikum [376.2 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego w technikum (T 5-letnie)

 Technik hotelarstwa [253.6 KiB]
 Technik mechatronik [192.5 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego w zawodach:

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

zostanie podany na początku roku szkolnego.

Wykaz podręczników kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia (BSIS 3-letnia)

 Klasa 1 BSIS [202.1 KiB]
 Klasa 2 BSIS [199.2 KiB]
 Klasa 3 BSIS [199.3 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia (BSIS 3-letnia)

 Kucharz [186.7 KiB]
 Mechatronik [192.2 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia specjalnej (BSIS Specjalna 3-letnia)

 Klasa 1 BSIS Specjalna [198.3 KiB]
 Klasa 2 BSIS Specjalna [194.9 KiB]
 Klasa 3 BSIS Specjalna [196.3 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia specjalnej (BSIS Specjalna 3-letnia)

Wykaz podręczników kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia (BSIIS 2-letnia)

 Klasa 1 BSIIS [194.7 KiB]
 Klasa 2 BSIIS [195.1 KiB]

Wykaz podręczników kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia (BSIIS 2-letnia)