29:44

Grafika i poligrafia cyfrowa

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych.
  • opracowania publikacji i prac graficznych do druku.
  • przygotowania publikacji elektronicznych.
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
  • drukowania cyfrowego.
  • obróbki druków cyfrowych.
  • planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej.
  • drukowania i obróbki druków 3D.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • zdolność koncentracji uwagi
 • wyobraźnia przestrzenna
 • kreatywność i myślenie twórcze
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze
 • komunikatywność
 • cierpliwość
 • dokładność
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • elastyczność i otwartość na zmiany
 • gotowość do ciągłej nauki
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy z ludźmi
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie nad własną częścią projektu, ale także zespołowo
 • mając bezpośredni kontakcie z ludźmi lub w zespole projektowym
 • używając komputera i specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania
 • w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi oraz w drukarniach cyfrowych lub studiach poligraficznych
 • w zależności od wykonywanych zadań zawodowych w dni robocze w stałych godzinach pracy, jednak również mając nienormowany czas pracy zależny od rodzaju realizowanej produkcji

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w studiach graficznych
 • w agencjach reklamowych
 • w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi
 • w zakładach poligraficznych
 • w wydawnictwach
 • w drukarniach
 • w przemyśle, np. we wzornictwie przemysłowym
 • przy projektowaniu stron internetowych
 • we własnej firmie