22:04

Mechanika samochodowa

Technik Pojazdów Samochodowych

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • wykonywania przeglądów podzespołów przeglądów zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych.
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych.
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie
 • operatywność operatywność i skuteczność
 • dobra sprawność fizyczna
 • odpowiedzialność
 • zdolności manualne
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne
 • zdolność koncentracji uwagi
 • zarządzanie małymi zespołami
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • indywidualnie pod nadzorem przełożonego
 • wykonując czynności rutynowe, według procedur, ale również nietypowe wynikające ze specyfiki usterek
 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach warsztatowych
 • najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany
 • używając sprzętu komputerowego i specjalistycznych narzędzi
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacji diagnostycznej
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie

Mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • wykonywania przeglądów podzespołów przeglądów zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych.
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie
 • operatywność i skuteczność
 • dobra sprawność fizyczna
 • odpowiedzialność
 • zdolności manualne
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne
 • zdolność koncentracji uwagi
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • indywidualnie lub w małych zespołach pod nadzorem brygadzisty
 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach warsztatowych
 • najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisem samochodowym (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacjach diagnostycznych
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie

Technik Pojazdów Samochodowych

Szkoła Branżowa II Stopnia 2-letnia
Kwalifikacje:
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych.
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych.
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 • ogólna sprawność fizyczna oraz dobry wzrok i słuch
 • dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie
 • operatywność operatywność i skuteczność
 • dobra sprawność fizyczna
 • odpowiedzialność
 • zdolności manualne
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne
 • zdolność koncentracji uwagi
 • zarządzanie małymi zespołami
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • indywidualnie pod nadzorem przełożonego
 • wykonując czynności rutynowe, według procedur, ale również nietypowe wynikające ze specyfiki usterek
 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach warsztatowych
 • najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany
 • używając sprzętu komputerowego i specjalistycznych narzędzi
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacji diagnostycznej
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie

Pracownik pomocniczy ślusarza

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3-letnia
Kwalifikacje:
 • MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi
  • wykonywanie prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie.
  • wykonywanie prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego.
  • realizowanie prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
  • realizowanie prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów.
  • wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.