04:03

Żywienie i Usługi Gastronomiczne

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • oceniania jakości produktów.
  • przechowywania żywności.
  • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy.
  • obsługi sprzętu gastronomicznego.
  • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów.
  • wydawania dań.
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • oceniania jakości żywności.
  • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia.
  • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej.
  • wykonywania usług gastronomicznych.
  • ekspedycji potraw i napojów.

Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo
 • ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń do obróbki produktów spożywczych
 • w pomieszczeniu zamkniętym, w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe)
 • przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną
 • często w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt)

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie

Kucharz

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • oceniania jakości produktów.
  • przechowywania żywności.
  • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy.
  • obsługi sprzętu gastronomicznego.
  • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów.
  • wydawania dań.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • komunikatywność
 • spostrzegawczość
 • kreatywność
 • cierpliwość
 • subtelność
 • dokładność
 • odporność emocjonalna
 • elastyczność i otwartość na zmiany
 • gotowość do ciągłej nauki
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • podzielność uwagi
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo
 • ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń do obróbki produktów spożywczych
 • w pomieszczeniu zamkniętym, w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe)
 • przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną
 • często w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt)

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Szkoła Branżowa II Stopnia 2-letnia
Kwalifikacje:
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • oceniania jakości żywności.
  • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia.
  • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej.
  • wykonywania usług gastronomicznych.
  • ekspedycji potraw i napojów.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • komunikatywność
 • spostrzegawczość
 • kreatywność
 • cierpliwość
 • życzliwość i otwartość
 • dokładność
 • elastyczność i otwartość na zmiany
 • gotowość do ciągłej nauki
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność
 • asertywność
 • podzielność uwagi
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo
 • ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń do obróbki produktów spożywczych
 • w pomieszczeniu zamkniętym, w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe)
 • przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną
 • często w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt)

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie

Pracownik pomocniczy gastronomii

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3-letnia
Kwalifikacje:
 • HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
  • sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
  • wykonywanie prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów.
  • sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb, mącznych, ciast, deserów.
  • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości.
  • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
  • realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności.
  • wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.