44:14

Administracja

Godziny pracy administracji szkolnej: od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00

1. Katarzyna Pawłowska – kierownik administracyjno – gospodarczy

kier.adm@zstckz.rusocin.pl

2. Karolina Panc - samodzielny referent ds. kancelaryjnych

sekretariat@zstckz.rusocin.pl

3. Kapitkowska Marzena - samodzielny referent ds. kancelaryjnych

administracja@zstckz.rusocin.pl

4. Helena Terlikowska - samodzielny referent ds. administracyjnych

h.terlikowska@zstckz.rusocin.pl

5. Dariusz Dzidkowski - samodzielny referent ds. kadr

kadry@zstckz.rusocin.pl

6. Katarzyna Iwańska - samodzielny referent ds. administracyjnych i intendent

k.iwanska@zstckz.rusocin.pl

7. Edward Dybowski – inspektor ochrony danych

biuro@zsubhp.pl