36:27

Profil budowlany

Murarz-tynkarz

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz
  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych.
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych.
  • wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • cierpliwość
 • dokładność i rzetelność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
 • brak lęku przed wysokością
 • zmysł równowagi
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • indywidualnie lub w zespole z nadzorem brygadzisty
 • wykonując działania ręcznie na wolnym powietrzu, na terenie budowy
 • w różnych miejscach na budowach obiektów oraz w użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
 • najczęściej w systemie jednozmianowym (nie wliczając zleceń, gdzie czas pracy może być nienormowany)
 • na wysokości

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych
 • w firmach remontowo-budowlanych
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • w firmach zarządzających nieruchomościami
 • w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych
 • we własnej firmie

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych.
  • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych.
  • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • dokładność
 • cierpliwość i wytrwałość
 • umiejętność koncentracji uwagi
 • łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej
 • wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek
 • samodzielność
 • umiejętność współdziałania w zespole
 • umiejętność podporządkowania się
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem
 • w różnych warunkach (w pomieszczeniach, na wolnym powietrzu)
 • na terenie budowy
 • wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń
 • na wyjazdach poza miejscem zamieszkania
 • najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w firmach usługowych zajmujących się konserwacją, remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych
 • w firmach usuwających awarie: pogotowiu wodnokanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym
 • w firmach budujących i obsługujących sieci komunalne
 • w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących specjalistyczne usługi w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych
 • w specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kotłowni gazowych
 • w zakładach energetyki cieplnej
 • w stacjach uzdatniania wody
 • we własnej firmie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  • montowania systemów suchej zabudowy.
  • wykonywania robót malarskich.
  • wykonywania robót tapeciarskich.
  • wykonywania robót posadzkarskich.
  • wykonywania robót okładzinowych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • cierpliwość
 • dokładność i rzetelność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • brak lęku przed wysokością
 • zmysł równowagi
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • indywidualnie lub w zespole współpracując z nadzorem technicznym
 • w różnych miejscach na budowach obiektów oraz w budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
 • w systemie zmianowym
 • w pozycjach stojącej, klęczącej, czasem z uniesionymi do góry rękami
 • na wysokości

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w firmach remontowo-budowlanych
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • w firmach zarządzających nieruchomościami
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykończania wnętrz
 • we własnej firmie