Egzamin zawodowy

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

- wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu zawodowego.

 Deklaracja [210.7 KiB]

Egzaminy zawodowe w sesji letniej w naszej szkole odbywać się będą w terminach:

- część teoretyczna: 06 - 07.06.2024r.

- część praktyczna: 03 - 14.06.2024r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych znajduje się w sekretariacie szkoły.

Komunikat dyrektora CKE

- w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 Harmonogram [324.4 KiB]

- w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów zawodowych można znaleźć na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku