Pedagog i Psycholog szkolny

Katarzyna Kwiatkowska

Pedagog

Wioleta Wilk

Pedagog

Miłosława Cieślukowska

Pedagog specjalny

Grażyna Rosa

Pedagog specjalny

Natalia Mikołajek

Psycholog

Zadania pedagoga realizowane są w szczególności w formie:

 • Zajęć integracyjnych
 • Zajęć i akcji profilaktycznych
 • Zajęć wychowawczo-edukacyjnych (m.in. zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem)
 • Specjalistycznych zajęć (grupowych lub indywidualnych) o charakterze terapeutycznym
 • Porad dla uczniów
 • Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców
 • Porad i konsultacji dla nauczycieli
 • Badań diagnostycznych (ankiety, testy, itp.)
 • Tworzenia dokumentów szkolnych (szkolny program wychowawczo- profilaktyczny)

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym , nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić

Do zadań psychologa szkolnego należą:

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • Indywidualne zajęcia z uczniami o charakterze terapeutycznym (wspierające w szczególności sferę emocjonalno-motywacyjną)
 • Wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych
 • Doraźna pomoc (interwencja) w sytuacjach problemowych
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla zespołów klasowych
 • Konsultacje i porady psychologiczne dla:
  • uczniów
  • rodziców
  • nauczycieli

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

 • Masz jakiś problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • Boisz się czegoś w szkole
 • W Twoim życiu wydarzyło się coś, z czym nie umiesz sobie poradzić
 • Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami, kolegami, rodzicami, rodzeństwem  czy nauczycielami
 • Często jesteś smutny
 • Nie radzisz sobie z nauką
 • Jesteś nieśmiały
 • Często się denerwujesz (np. przed sprawdzianami, występami)
 • Chcesz opowiedzieć o miłym wydarzeniu (np. o Twoim sukcesie)
 • Coś Cię martwi i nie wiesz z kim o tym porozmawiać

KONTAKT DO INSTYTUCJI POMOCOWYCH

„Znikające dzieci – nastoletnia depresja”:

https://forumprzeciwdepresji.pl/2702/znikajace-dzieci-nastoletnia-depresja-goscinnie-roxie-wegiel-wersow-anna-dereszowska

„Nastoletnia depresja – strefa rodzica”:

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

„Nastoletnia depresja – strefa nastolatka”:

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-nastolatka

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa - Realizuje nieodpłatne wsparcie na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych osób z rożnymi trudnościami. Tel. +58 344 96 00 (poniedziałek – piątek, godz. 08:00 – 19:00) Oddział: Rusocin, ul. M. Rataja 12. Tel.: 790 512 212

https://www.fundacjafosa.pl/

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

Tel. 116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)

https://psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę). W każdym europejskim kraju pod numerem 116 111 osoby poniżej 18 r.ż. otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie.

www.116111.pl

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Tel. 800 080 222 (czynne całodobowo)

http://www.liniadzieciom.pl/

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

Tel. 22 594 91 00 (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)

https://forumprzeciwdepresji.pl/tag/antydepresyjny-telefon-zaufania

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania

Tel. 22 484 88 01 - dyżury psychologów i psychiatrów

https://stopdepresji.pl/

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Tel. 0 800 108 108 (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

POMARAŃCZOWA LINIA

Program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki tel. 801 140 068 (poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

pomoc@pomaranczowalinia.pl

Rzecznika Praw Dziecka

Tel. 800 12 12 12 Można też napisać do ekspertów na czacie. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

www.brpd.gov.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

Tel. 801 889 880 (codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych) Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-dla-osob-uzalenionych-behawioralnie.html

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

Tel. 801 199 990 (codziennie od godz. 16.00-21.00) Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

https://www.kbpn.gov.pl/

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Tel. 800 120 002 (telefon czynny całodobowo).

https://www.niebieskalinia.pl/

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Tel. 800 120 226 (poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne).

Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

Tel. 800 120 148 (całodobowo, połączenie bezpłatne).

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Tel. 800 100 100 (poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00). Wykaz placówek pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce w poszczególnych województwach.

https://fdds.pl/