Mechatronika

Technik mechatronik

Technikum 5-letnie
Kwalifikacje:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • dokładność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • samodzielność i samokontrola
 • zainteresowania techniczne i informatyczne
 • odporność na działanie pod presją czasu
 • gotowość do współdziałania, gotowość do ciągłej nauki
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, czasem w zespole zadaniowym
 • w halach lub pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach produkcyjnych, czasem w hałasie
 • w pozycji stojącej i siedzącej
 • 8 godzin dziennie, czasem w trybie zmianowym; często poza godzinami pracy zmianowej – przy usuwaniu awarii
 • w trudnych warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie

Mechatronik

Szkoła Branżowa I Stopnia 3-letnia
Kwalifikacje:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • dokładność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • samodzielność i samokontrola
 • zainteresowania techniczne i informatyczne
 • odporność na działanie pod presją czasu
 • gotowość do współdziałania, gotowość do ciągłej nauki
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, czasem w zespole zadaniowym
 • w halach lub pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach produkcyjnych
 • w pozycji stojącej i siedzącej
 • 8 godzin dziennie, czasem w trybie zmianowym, a często poza godzinami pracy zmianowej – przy usuwaniu awarii
 • w trudnych warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie

Technik mechatronik

Szkoła Branżowa II Stopnia 2-letnia
Kwalifikacje:
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Główne zadania i czynności zawodowe:

 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.
  • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

 • dokładność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • samodzielność i samokontrola
 • zainteresowania techniczne i informatyczne
 • odporność na działanie pod presją czasu
 • gotowość do współdziałania, gotowość do ciągłej nauki
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych
Warunki pracy:
Będziesz pracować:
 • przeważnie indywidualnie, czasem w zespole zadaniowym
 • w halach lub pomieszczeniach produkcyjnych, przy liniach produkcyjnych, czasem w hałasie
 • w pozycji stojącej i siedzącej
 • 8 godzin dziennie, czasem w trybie zmianowym; często poza godzinami pracy zmianowej – przy usuwaniu awarii
 • w trudnych warunkach, w zasięgu pola elektromagnetycznego

Możliwości pracy w zawodzie:
Możesz pracować między innymi:

 • we własnej firmie
 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie