Kierunek Rodzaj szkoły Czas nauki
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technikum 5
Kwalifikacje:
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Możliwość zatrudnienia:
 • w studiach graficznych
 • w agencjach reklamowych
 • w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi
 • w zakładach poligraficznych
 • w wydawnictwach
 • w drukarniach
 • w przemyśle, np. we wzornictwie przemysłowym
 • przy projektowaniu stron internetowych
 • we własnej firmie
Technik mechatronik Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Mechatronik Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Technik mechatronik Szkoła Branżowa II Stopnia 2
Kwalifikacje:
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • we własnej firmie
 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Technik hotelarstwa Technikum 5
Kwalifikacje:
 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Możliwość zatrudnienia:
 • w hotelach, pensjonatach i motelach
 • w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych
 • w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA
 • w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach
 • w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej
 • na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • w stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • w zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami
 • w biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
 • w zakładach remontowych
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej
 • w serwisach sprzętu rolniczego
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Szkoła Branżowa II Stopnia 2
Kwalifikacje:
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • w stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • w zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami
 • w biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
 • w zakładach remontowych
Technik Pojazdów Samochodowych Technikum 5
Kwalifikacje:
 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Możliwość zatrudnienia:
 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacji diagnostycznej
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie
Mechanik pojazdów samochodowych Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Możliwość zatrudnienia:
 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisem samochodowym (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacjach diagnostycznych
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie
Technik Pojazdów Samochodowych Szkoła Branżowa II Stopnia 2
Kwalifikacje:
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Możliwość zatrudnienia:
 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacji diagnostycznej
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Możliwość zatrudnienia:
 • w firmach projektowych i instalacyjnych tego typu instalacji i urządzeń
 • w firmach zajmujących się produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych itp.
 • w firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej
 • w serwisie urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel producenta
 • w firmach doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii
 • w biurach konstrukcyjnych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Technikum 5
Kwalifikacje:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie
Kucharz Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
Możliwość zatrudnienia:
 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Szkoła Branżowa II Stopnia 2
Kwalifikacje:
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie
Murarz-tynkarz Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych
 • w firmach remontowo-budowlanych
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • w firmach zarządzających nieruchomościami
 • w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych
 • we własnej firmie
Monter sieci i instalacji sanitarnych Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Możliwość zatrudnienia:
 • w firmach usługowych zajmujących się konserwacją, remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych
 • w firmach usuwających awarie: pogotowiu wodnokanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym
 • w firmach budujących i obsługujących sieci komunalne
 • w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących specjalistyczne usługi w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych
 • w specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kotłowni gazowych
 • w zakładach energetyki cieplnej
 • w stacjach uzdatniania wody
 • we własnej firmie
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Szkoła Branżowa I Stopnia 3
Kwalifikacje:
 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w firmach remontowo-budowlanych
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • w firmach zarządzających nieruchomościami
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykończania wnętrz
 • we własnej firmie
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3
Kwalifikacje:
 • HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Możliwość zatrudnienia:
Pracownik pomocniczy gastronomii Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3
Kwalifikacje:
 • HGT.04 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
Możliwość zatrudnienia:
Pracownik pomocniczy ślusarza Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna 3
Kwalifikacje:
 • MEC.07 Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi
Możliwość zatrudnienia: