14:25

Harmonogram egzaminów maturalnych

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

- wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 07.02.2024r.

 Deklaracja [1.2 MiB]

Egzamin maturalny w terminie głównym w części pisemnej i części ustnej, odbywać się będzie w terminach 07-24.05.2024r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych znajduje się w sekretariacie szkoły lub klikając link poniżej.

 Harmonogram [195.3 KiB]

Komunikat dyrektora CKE

- w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

- w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego można znaleźć na stronach:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku