17:29

Aktywne filtry: Rodzaj szkoły: Technikum

Kierunek Rodzaj szkoły Czas nauki
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technikum 5
Kwalifikacje:
 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
Możliwość zatrudnienia:
 • w studiach graficznych
 • w agencjach reklamowych
 • w firmach zajmujących się aplikacjami multimedialnymi
 • w zakładach poligraficznych
 • w wydawnictwach
 • w drukarniach
 • w przemyśle, np. we wzornictwie przemysłowym
 • przy projektowaniu stron internetowych
 • we własnej firmie
Technik mechatronik Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w zakładach produkujących elementy lub systemy mechatroniki i automatyki
 • w zakładach przemysłowych wykorzystujących urządzenia i systemy mechatroniczne
 • w firmach usługowych i instalacyjnych (instalacja, rozbudowa i naprawa elementów i systemów mechatronicznych)
 • w warsztatach samochodowych (diagnostyka)
 • w laboratoriach badawczych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Technik hotelarstwa Technikum 5
Kwalifikacje:
 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji
Możliwość zatrudnienia:
 • w hotelach, pensjonatach i motelach
 • w zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych
 • w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA
 • w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach
 • w biurach podróży, agencjach turystycznych i centrach informacji turystycznej
 • na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej
Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Możliwość zatrudnienia:
 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
 • samodzielnie podejmując i prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego
 • prowadząc gospodarstwo rolne i podejmując działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego
 • w firmach transportowych
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • w stacjach diagnostyczno-obsługowych
 • w zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami
 • w biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych
 • w zakładach remontowych
Technik Pojazdów Samochodowych Technikum 5
Kwalifikacje:
 • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Możliwość zatrudnienia:
 • w fabrykach motoryzacyjnych
 • w salonach sprzedaży samochodów
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy)
 • w warsztatach samochodowych
 • na stacji diagnostycznej
 • w firmach transportowych
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 • w zakładach komunikacji publicznej
 • we własnej firmie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technikum 5
Kwalifikacje:
 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Możliwość zatrudnienia:
 • w firmach projektowych i instalacyjnych tego typu instalacji i urządzeń
 • w firmach zajmujących się produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych itp.
 • w firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej
 • w serwisie urządzeń jako autoryzowany przedstawiciel producenta
 • w firmach doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii
 • w biurach konstrukcyjnych
 • w firmach branży elektrycznej
 • we własnej firmie
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Technikum 5
Kwalifikacje:
 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Możliwość zatrudnienia:
 • w restauracjach
 • w zakładach gastronomicznych
 • w hotelach
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych
 • podczas imprez okolicznościowych
 • we własnej firmie
 2024.05.25

II Powiatowy Piknik Przedsiębiorców.