Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 1. 04.09.2023r. - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 2. 12.09.2023r. - zebranie z rodzicami.
 3. 17.11.2023r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na I semestr.
 4. 21.11.2023r. - zebranie z rodzicami.
 5. 18.12.2023r. - wystawienie ocen śródrocznych.
 6. 19.12.2023r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.
 7. 23.12.2023r. - 01.01.2024r. - przerwa świąteczno-noworoczna.
 8. 09.01.2024r. - wywiadówka semestralna.
 9. 11.01.2024r. - 12.01.2024r. - egzaminy teoretyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa.
 10. 29.01.2024r. - 11.02.2024r. - ferie zimowe.
 11. 23.03.2024r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego w klasach V.
 12. 28.03.2024r. - 02.04.2024r. - przerwa świąteczna.
 13. 16.04.2024r. - zebranie z rodzicami.
 14. 23.04.2024r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas V.
 15. 26.04.2024r. - Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas V.
 16. 07.05.2024r. - 24.05.2024r. - egzamin maturalny.
 17. 13.05.2024r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
 18. 14.05.2024r. - zebranie z rodzicami.
 19. 25.05.2024r. - II Powiatowy Piknik Przedsiębiorców (dzień do odpracowania za 31.05.2024r.).
 20. 04.06.2024r. - 05.06.2024r. - egzaminy teoretyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia.
 21. 13.06.2024r. - wystawienie ocen końcoworocznych.
 22. 14.06.2024r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.
 23. 21.06.2023r. - uroczystość zakończenie roku szkolnego 2023/2024.
 2024.04.23

Dzień Otwarty w ZST - godz. 09 - 14.

 2024.04.26

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych - godz. 12:00

 2024.05.25

II Powiatowy Piknik Przedsiębiorców.