44:12

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoła Branżowa I Stopnia - 3 letnia

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania:

- prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,

- prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

- prac pomocniczych związanych z obsługą gości,

- prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

- prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT. 05 – Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Pracownik pomocniczy gastronomii

Szkoła Branżowa I Stopnia - 3 letnia

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii jest przygotowany do wykonywania:

- sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta,

- wykonywanie prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów,

- sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb, mącznych, ciast, deserów,

- wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,

- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,

- realizowanie prac związanych z przechowywaniem żywności,

- wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT.04 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne.

Pracownik pomocniczy ślusarza

Szkoła Branżowa I Stopnia - 3 letnia

Jakie umiejętności zdobywasz podczas zajęć?

- wykonywanie prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie,

- wykonywanie prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego,

- realizowanie prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

- realizowanie prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów,

- wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MEC.07 - Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi.